Gamechangers: houd jongeren weg bij cybercrime

Gamechangers: houd jongeren weg bij cybercrime
De coronacrisis zorgt ervoor dat jongeren noodgedwongen thuiszitten en meer online zijn. Bij dit laatste bestaat het gevaar dat ze iets strafbaars gaan doen. Jongeren zijn online maar één klik verwijderd van cybercrime. Verveling ligt op de loer. Jongeren zijn dan geneigd grenzen op te zoeken.

Daarom ontwikkelden we samen met de Politie de digitale campagne ‘Gamechangers´. Gestart vanuit de gedeelde positieve en maatschappelijke mentaliteit van jongeren tussen 12 en 18 jaar, komen zij voor verschillende online uitdagingen te staan. Op www.changeyourgame.nl staan speciale games en challenges die moeten helpen om jongeren uit de cybercriminaliteit te houden.

Via deze uitdagingen leren ze cybercrime herkennen en wordt geprobeerd te voorkomen dat zij (onbedoeld) dader worden. Kortom: we bieden ze een positief alternatief om hun skills te verbeteren. Voor de Gamechangers FIFA competitie werkt de Politie samen met ESL. De andere 3 challenges zijn: Hacklab challenges / Hackazone in samenwerking met Deloitte, WeFitter challenge in samenwerking met WeFitter en Hack in the Class in samenwerking met Stichting Hack in the Class.
Deel deze pagina